CHROMOBLASTOMYCOSIS (CHROMOMYCOSIS) home ICD10: B43.0

Chromoblastomycosis (synoniemen: chromomycosis, phaeosporotrichosis, cladosporiosis, Fonseca's disease, Pedroso's disease) is een diepe mycose. Het wordt veroorzaakt door schimmels (Fonsecaea pedrosoi, Fonsecaea compacta, Cladosporium carrionii, Phialophora verrucosa en andere soorten) die vooral voorkomen in (sub)tropische gebieden, in plantaardig materiaal en in de grond. Via splinters, doorns, contact met besmet materiaal via wondjes, krasjes, tuinieren en landbouw en op blote voeten lopen komen de schimmels in en onder de huid en veroorzaken een langzaam progressieve chronische mycotische infectie. In Nederland zeer zeldzaam, alleen als importziekte (Tropen en subtropen, Madagaskar, Japan). De infectie is niet levensbedreigend (tenzij er een gestoorde afweer is) maar is moeilijk te behandelen. Het breidt zich lokaal uit rond de initiële verwonding maar kan zich via bloedbanen en lymfbanen verspreiden op afstand. Het klinisch beeld bestaat uit noduli, confluerend tot (verruceuze) plaques, soms ulcererend. Lymfoedeem kan optreden als complicatie. Soms superinfectie met bacteriën.

Diagnostiek:
KOH preparaat van een wondbodem. Biopt (PAS kleuring). Zoeken naar sclerotische cellen (Medlar bodies). Schimmelkweek. PCR (in sommige labs).

Therapie:
Moeilijk te behandelen. Langdurige systemische antimycotica. Kleine plekken kunnen eventueel chirurgisch worden verwijderd of behandeld met cryotherapie of curettage en elektrocoagulatie. Ook verhitting van de huid is toegepast. Daar bestaat apparatuur voor, die ook bij Leishmaniasis wordt geprobeerd. De combinatie van chirurgische excisie of debulking gevolgd door antimycotica geeft het beste effect.
R/ itraconazol 1-2 dd 2 tab à 100 mg (200-400 mg) gedurende 6-12 maanden.
R/ terbinafine 1-2 dd 2 tab à 250 mg (500-1000 mg) gedurende 6-12 maanden.
R/ itraconazol 2 dd 2 tab à 100 mg (400 mg) 1 week per maand gedurende 6-12 maanden.
R/ itraconazol 1 dd 2 tab à 100 mg + terbinafine 1 dd 2 tab à 250 mg gedurende 6-12 maanden.
R/ posaconazol tab à 100 mg, 1 dd 300 mg tot klinische genezing.
R/ amfotericine B 0.5-1 mg/kg per dag (beginnen met 0.3 mg/kg per dag) gedurende 6-12 weken (soms langer nodig).
R/ voriconazol tab à 50 of 200 mg, 2 dd 4 mg/kg lichaamsgewicht tot klinische genezing.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

26-11-2021 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 B43.0 Chromoblastomycose, cutaan
ICD10 B43.0 Cutaneous chromomycosis
SNOMED 240765004 Cutaneous chromoblastomycosis
DBC 4 Dermatosen door micro-organismen