CHEILITIS EN CHEILITIS ANGULARIS (CHEILITIS ANGULOSUS) home ICD10: K13.0

Cheilitis is een dermatitis, ontsteking of daarop lijkende afwijking aan de lip, met een uitgebreide DD (zie onderstaande tabel). Cheilitis angularis (cheilitis angulosis, perlèche) is een dermatitis of ontsteking van de mondhoeken waarbij vaak kloofjes (rhagaden) ontstaan. Vaak wordt cheilitis angularis veroorzaakt door candida, maar de term cheilitis angularis wordt ook gebruikt voor een ontsteking v.d. mondhoeken (oedeem, schilfers, rhagaden) t.g.v. niet-infectieuze oorzaken zoals contact-allergie (tandpasta, menthol, lippenstift, kruiden, voedingsmiddelen, conserveringsmiddelen), smetten, kwijlen, slecht zittende prothesen, beugels etc.) Indien wel infectieus (Candida, Herpes simplex, bacteriën) spreekt men van anguli infectiosi, of indien Candida specifiek de verwekker is van Candidiasis anguli oris (angulus infectiosus e candida albicante). Perlèche kan men beschouwen als een soort intertrigo (smetplek) van de plooitjes in de mondhoeken. De mondhoeken zijn gevoelig voor schimmelinfectie. Er is een huidplooi die voortdurend vochtig is door speeksel, een ideale voedingsbodem voor Candida albicans die van nature in de mondholte aanwezig is. De perlèche wordt daarom ook gebruikt als synoniem voor een candida-infectie (zie verder onder candida angularis oris).

Cheilitis angularis (Perleche) Cheilitis actinica
cheilitis angularis (candida) cheilitis actinica

Droge lippen Lichen planus mucosae
cheilosis lichen planus


DD Cheilitis:
- Anguli infectiosi (bacteriën, viraal, mycose)
    Candida angularis oris
    Herpes simplex
    banale infectie
- contacteczeem
- irritant cheilitis (orthoergisch eczeem)
- atopisch eczeem (exfoliatieve cheilitis bij atopie)
- seborroisch eczeem
- cheilitis actinica
- lichen planus
- cheilitis granulomatosa
- LE, subacute LE, CDLE, SLE
- vitamine deficiënties (B1, B2, B12, foliumzuur)
- ijzer of zink deficiëntie
- cheilitis bij Crohn en colitis ulcerosa
- cheilitis plasmocellularis
- cheilitis glandularis
- polymorphe licht eruptie
- Stevens Johnson syndroom (SJS/TEN)
- erythema multiforme (major)
- bulleuze dermatosen (pemphigus, pemphigoid)
- zonverbranding (acuut, wintersport)
- lip licking dermatitis
- cheilosis (droge lippen)
- tics en habits (velletjes lostrekken)
- dermatitis artefacta
- medicamenteus (isotretinoine, anticholinergica)
- cheilitis en/of mucositis na röntgentherapie
- kaakatrofie bij prothese dragers
- graft versus host disease


Therapie:
Oorzaak bestrijden, het beleid is sterk afhankelijk van de oorzaak (zie onder de diverse oorzaken).
R/ Vette zalven en beschermende vette lipsticks zoals genoemd onder cheilosis.   


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 K13.0 Ziekten van lippen: cheilitis angularis
ICD10 K13.0 Diseases of lips: angular cheilitis
SNOMED 266429005 Angular cheilitis
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven

ICD10 B37.8 Candidiasis van overige gespecificeerde lokalisaties: candidiasis anguli oris
ICD10 B37.8 Candidiasis of other sites: Candidal cheilitis
SNOMED 278521000 Candida angular cheilitis
DBC 4 Dermatosen door micro-organismen