DYSHIDROSIS LAMELLOSA SICCA home ICD10: L30.1

Dyshidrosis lamellosa sicca (exfoliatio manuum areata, keratolysis exfoliativum, keratolysis exfoliativa, recurrent focal palmar peeling) is een lamellaire en/of collerette vormige schilfering aan de handen, zonder uitgesproken ontstekingsverschijnselen. Oorzaak meestal onduidelijk. Kan het late gevolg zijn van een mild verlopende acrovesiculeuze of andere dermatitis; ook na antibioticagebruik. Bij een dikke lamellaire vervelling van de handpalmen (en voetzolen) moet men ook bedacht zijn op een doorgemaakte infectie met streptokokken (post-streptococcal desquamation).

dyshidrosis lamellosa sicca dyshidrosis lamellosa sicca
dyshidrosis lamellosa sicca dyshidrosis lamellosa sicca


DD: post-streptococcal desquamation, erythema palmare, acraal erytheem bij chemotherapie (palmar erythrodysesthesie syndrome), eczema manuum et pedum, acrovesiculeus eczeem (dyshidrotic eczema, pompholyx), papular and pruritic gloves and socks syndrome, tinea manuum, pitted keratolysis, juveniele plantaire dermatose.

Therapie:
Geen, gaat vanzelf over. Eventueel een indifferente handcrème of vochtinbrengende crème met ureum of melkzuur.
R/ Lanette crème.
R/ Calmurid crème.
R/ 5% melkzuur in lanette crème FNA.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L30.1 Dyshidrosis [pompholyx]: keratolysis exfoliativa
ICD10 L30.1 Dyshidrosis [pompholyx]: keratolysis exfoliativa
SNOMED 239065004 Keratolysis exfoliativa
DBC 8 Eczeem, overig