DESQUAMATIE HANDEN EN VOETEN (ACRAL PEELING) home ICD10: n.v.t.

Afschilfering (desquamatie, peeling) aan handen en voeten (en niet elders op het lichaan) komt bij diverse aandoeningen voor (zie onderstaande DD). De mildste vorm is dyshidrosis lamellosa sicca, een oppervlakkige schilfering die episodisch voorkomt en waarvan de oorzaak niet bekend is. Stafylococcen toxinen zijn ook een bekende oorzaak, waarbij de infectie elders op het lichaam kan zijn. Ook bij andere infecties spelen toxinen waarschijnlijk een rol (Kawasaki syndroom, toxic shock syndroom, Staphylococcal exfoliative toxin syndroom). Post-streptococcal desquamation is een dikke afschilfering van de hele hoornlaag en treedt op met een vertraging na een doorgemaakte infectie. Antistoffen tegen streptokokken (AST, anti-DNAse B) kunnen worden bepaald om de diagnose aannemelijk te maken. Een candida van de handpalmen staat ook in de DD, of een acrovesiculeuze reactie (pompholyx) op een mycose elders. Verder psoriasis en pustulosis palmoplantaris, acuut eczeem, contacteczeem, pityriasis rubra pilaris en bulleuze dermatosen. Er bestaan ook zeldzame genodermatosen, met afwijkingen in corneodesmosomen, of keratinen, of transglutaminase 5, waarbij peeling een symptoom is, zoals bij het acral peeling skin syndrome (transglutaminase 5), keratolytic winter erythema (onbekend), localized epidermolysis bullosa simplex, epidermolytic hyperkeratosis en palmoplantar keratoderma van Sybert). Het kan ook idiopathisch zijn en paraneoplastisch (acrokeratosis paraneoplastica). Ook geneesmiddelen kunnen palmoplantare desquamatie veroorzaken, het bekendst zijn de chemotherapeutica zoals cytarabine.

keratolysis exfoliativa post-infectieus Acral peeling skin syndrome
keratolysis exfoliativa post-infectieus acral peeling skin

Post-streptokokken Oudtshoorn disease Kawasaki syndroom
post-streptokokken Oudtshoorn disease Kawasaki diseaseDD palmoplantaire desquamatie:
keratolysis exfoliativa (dyshidrosis lamellosa sicca)
post-streptokokken desquamatie
Kawasaki syndroom
toxic shock syndroom
Staphylococcal exfoliative toxin syndroom
hand foot mouth disease
acrovesiculeus eczeem
mycose (candida)
psoriasis
contacteczeem
acuut palmoplantair eczeem nno
juveniele plantaire dermatose
pityriasis rubra pilaris
classic juvenile pityriasis rubra pilaris
pustulosis palmoplantaris
bulleus pemphigoid
pemphigus
erythema multiforme
palmoplantar lichen planus
palmoplantar mycosis fungoides
ulcerating plantar keratoderma bij SLE
acraal erytheem (hand-foot syndroom bij cytostatica)

localized epidermolysis bullosa simplex
acral peeling skin syndrome
keratolytic winter erythema
epidermolytic hyperkeratosis
palmoplantar keratoderma van Sybert
circumscribed palmo-plantar hypokeratosis

Bazex syndroom (acrokeratosis paraneoplastica)
Pink disease en andere intoxicaties (arsenicum, kwik en andere toxische verbindingen)

medicatie (anticonvulsiva, griseofulvine, isoniazide, nitrofurantoine, penicilline, phenothiazinen,
salicylaten, streptomycine, sulphonamiden, chemotherapeutica, sirolimus)
idiopathisch
maligniteiten, paraneoplastisch z.n.s.
malnutritie


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

30-11-2021 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid