ERYTHEMA PALMARE home ICD10: L53.8

Indien uitsluitend de handpalmen (eventueel ook op de voetzolen) erythemateus zijn spreekt men van erythema palmare. Dit komt zonder klinische betekenis voor bij gezonden en soms bij zwangerschap, maar kan ook een uiting zijn van cardiopulmonale afwijkingen, leveraandoeningen (o.a. bij alcoholabusus), en sommige interne ziekten (vasculitis, SLE, reumatoïde artritis, Kawasaki syndroom, maligniteiten). Er bestaat ook een hereditaire variant.

Erythema palmare Erythema palmare Erythema palmare
erythema palmare (erfelijk) erythema palmare (leverziekte) erythema palmare e.c.i.


DD: acraal erytheem t.g.v. cytostatica. Palmair erytheem door cytostatica wordt ook wel palmoplantar erythrodysesthesia syndrome genoemd (zie onder acraal erytheem)


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

28-08-2011 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter