ERYTHEMA PERSTANS home ICD10: L53.9

Onder erythema perstans wordt een matig tot vrij scherp begrensde, soms geïnfiltreerde erythemateuze lesie verstaan, welke weken tot maanden kan persisteren zonder in vorm of grootte te veranderen (perstans = blijvend). Het is geen gangbare term. Meestal betreft het een geneesmiddelenovergevoeligheid (fixed drug eruption), maar ook andere dermatosen waaronder S.L.E., sarcoïdose, lepra, lymfoma cutis, granuloma faciale, dermatomyositis, mycosis fungoides en andere reticulosen kunnen zich in deze vorm presenteren.


Andere entiteiten met de naam perstans:
erythema perstans fixed drug eruption
erythema gyratum perstans familial annular erythema
erythema dyschromicum perstans ashy dermatosis
telangiectasia macularis eruptiva perstans variant van mastocytose
hyperkeratosis lenticularis perstans ziekte van Flegel


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

08-07-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter