IMPETIGO HERPETIFORMIS home ICD10: L40.1

Impetigo herpetiformis is een zeldzame pustuleuze afwijking die ontstaat in het derde trimester van de zwangerschap. Het is bij minder dan 100 zwangeren beschreven. Het is klinisch niet te onderscheiden van psoriasis pustulosa generalisata en het is daarom de vraag of het een entiteit is, of gewoon een psoriasis pustulosa (generalisata) geïnduceerd door zwangerschap (pregnancy-induced pustular psoriasis). Er is niet beschreven dat het voorkomt bij vrouwen met psoriasis in de familie.

Klinisch beeld:
Zumbusch beeld, steriele pustels op een erythemateuze ondergrond. Begint vaak op de binnenkant dijen of liezen en verspreid zich daarna over de romp en extremiteiten. Handen, voeten en gelaat blijven meestal gespaard. De nagels kunnen meedoen. Geassocieerde symptomen zijn koorts, koude rillingen, overgeven en diarree, malaise, soms in het bloed hypocalciëmie, hypofosfatemie, hypoparathyreoidie. De aandoening kan riskant zijn voor de baby, spontane abortus en placenta-insufficiëntie kunnen voorkomen. Na de bevalling verbetering. Kan bij volgende zwangerschappen opnieuw ontstaan, vaak erger.

Impetigo herpetiformis Impetigo herpetiformis Impetigo herpetiformis
impetigo herpetiformis impetigo herpetiformis impetigo herpetiformis

Foto's: Samuel Freire da Silva - Dermatology Atlas (Creative Commons License 3.0).


Diagnostiek:
Op klinisch beeld, zonodig biopt. Kweek afnemen onder steriele condities (eerst huid reinigen met alcohol, dan een pustel openen met een steriel mesje en alleen de inhoud kweken); dit zal opleveren: geen groei van bacteriën.

DD:
AGEP, pemphigus, pemphigus gestationes, andere zwangerschapsdermatosen, impetigo bullosa, pyodermie.

Therapie:
R/ prednison 1 dd 15-30 mg, soms is hogere dosering nodig (0.5-1.0 mg/kg), bij klinisch effect gaan afbouwen.
R/ lokale corticosteroïden.
R/ ciclosporine 2 dd 75-125 mg.
Regelmatige controle door dermatoloog en gynaecoloog. Zonodig suppletie calcium en vitamine D. Na de bevallingen kunnen ook andere therapieën worden gegeven (Neotigason (acitretine), PUVA-therapie, methotrexaat).


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L40.1 Gegeneraliseerde psoriasis pustulosa: impetigo herpetiformis
ICD10 L40.1 Generalized pustular psoriasis: impetigo herpetiformis
SNOMED 65539006 Impetigo herpetiformis
DBC 20 Psoriatiforme dermatosen