JARISCH-HERXHEIMER REACTIE home ICD10: T78.2

Bij de behandeling van lues, vooral bij uitgebreide infectie zoals bij orgaanlues (L3, b.v. neurolues) met antibiotica kunnen door het uiteenvallen van spirochaeten allergische reacties optreden. Hierbij ontstaat binnen enkele uren na behandeling met antibiotica, vooral penicillinen en tetracyclinen, een inflammatoire reactie, met koorts, hoofdpijn, misselijkheid, malaise, spierpijn, gewrichtsklachten en verergering van de huidafwijkingen. Dit wordt een Jarisch Herxheimer reactie genoemd. Deze reactie is specifiek voor infecties met spirochaeten, en ook bij Lyme-ziekte is dit verschijnsel waargenomen in circa 10% van de gevallen. Het exacte mechanisme van de reactie is onbekend.

R/ prednison 30-40 mg een half uur voor het starten van de antibiotica en 20 mg op dag 2.

Een alternatief is te beginnen met een lage dosis penicilline (als dat verantwoord is).
Andere behandelmogelijkheden zijn antipyretica (salicylaten, paracetamol, NSAID's), en anti-TNF alpha (infliximab).


Referenties
1. Weber K. Jarisch-Herxheimer-Reaktion bei Erythema-migrans-Krankheit. Hautarzt 1984; 35: 588-590.
2. Moore JA. Jarisch-Herxheimer reaction in Lyme disease. Cutis 1987; 39: 397-398.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

12-02-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 T78.2 Anafylactische shock, niet gespecificeerd: Jarisch-Herxheimer reactie
ICD10 T78.2 Anaphylactic shock, unspecified: Jarisch Herxheimer reaction
SNOMED 10803007 Jarisch Herxheimer reaction
DBC 2 Allergologisch probleem