LEUKOPLAKIA, ORAL HAIRY home ICD10: K13.3

Bij oral hairy leukoplakia ontstaan er witte lineaire strepen of plaques, niet af te schrapen, meestal op de laterale randen van de tong. Het is geassocieerd met AIDS en andere immuundeficiënties. EBV is aantoonbaar in de lesies (biopt) en waarschijnlijk de oorzaak (viraal geinduceerde epitheelproliferatie). Geeft meestal weinig klachten tenzij superinfectie met Candida optreedt.

DD:
Candida, leukoplakie, plaveiselcelcarcinoom, abnormale verhoorning (frictional keratosis) door trauma/frictie (gebit, wangbijten) of door roken (leukokeratosis nicotinica palati), lichen planus, black hairy tongue.

Oral hairy leukoplakia
oral hairy leukoplakia


Therapie: (meestal niet nodig)
R/ tretinoïne 0.1% in hypromellosezalf FNA 2 dd.
R/ Tretinoïne oplossing 0.02-0.1% FNA 1-2dd.
R/ itraconazol, fluconazol, of Daktarin orale gel bij Candida-superinfectie.
R/ aciclovir 5 dd 800 mg gedurende 5-10 dagen of ganciclovir.
R/ 1-2 keer aanstippen met podofylline 20%.
R/ antiretrovirale therapie bij HIV (zie onder HAART)).
mes Cryotherapie.

Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

06-03-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 K13.3 Harige leukoplakie
ICD10 K13.3 Hairy leukoplakia
SNOMED 414952002 Oral hairy leukoplakia
DBC 4 Dermatosen door micro-organismen