MALIGNITEITEN CONTROLE SCHEMA (SAMENVATTING) home ICD10: n.v.t.


Tumor printControleschema
Schema 1.
Eenvoudig controleschema
• 1e en 2e jaar: 2 x per jaar
• jaar 3 t/m 5: 1 x per jaar
Schema 2.
Gemiddeld controleschema
• 1e jaar: 1 keer per 3 maanden controle;
• 2e jaar: 1 keer per 6 maanden controle;
• 3e tot en met 5e jaar: 1 keer per jaar controle.
Schema 3.
Intensief controleschema
• 1e jaar: 1 keer per 3 maanden controle;
• 2e jaar: 1 keer per 4 maanden controle;
• 3e tot en met 5e jaar: 1 keer per 6 maanden controle.
Indien van toepassing 10 jaar controleren:
• 6e tot en met 10e jaar: 1 keer per jaar controle.
Actinische keratose • bij 3 of minder actinische keratosen en zonder non-melanoma huidkanker in de voorgeschiedenis geen nacontrole
• bij > 3 actinische keratosen en verhoogd risico op SCC (non-melanoma huidkanker in de voorgeschiedenis; of risicovol zongedrag; of gecompromiteerde immuunstatus) wel controleren
• 1 keer per 6 maanden gedurende het eerste jaar en daarna 1 keer per jaar gedurende 3-5 jaar.
Basaalcel carcinoom • er is 1 basaalcelcarcinoom geconstateerd (ongeacht locatie) en dit is radicaal verwijderd: geen controle nodig
• instrueer de patiënt om bij nieuwe verdachte plekjes een afspraak te maken bij de huisarts voor beoordeling
• bij multipele (twee of meer) basaalcelcarcinomen: controle 1 x per jaar gedurende 3 jaar
• bij patiënten met zeer veel nieuwe en recidief basaalcelcarcinomen (genetische predispositie, overmatige zonexpositie, immuunsuppressie):
- komt het vasthouden aan de 3 jaar periode per tumor er automatisch op neer dat ze levenslang onder controle blijven
- kan het nodig zijn om vaste controles eens in de 6 maanden levenslang af te spreken
Basaalcel nevus syndroom • Minimaal 1 keer per jaar, bij veel nieuwe laesies vaker (1 x per 4 of 6 maanden).
• Levenslang controleren.
M. Bowen solitair • Indien behandeld anders dan met excisie (b.v. cryotherapie): controle na 4-6 maanden
• Bij een solitaire m. Bowen, op een locatie waar de patiënt de plek goed kan zien, is daarna geen nacontrole nodig
• Instrueer de patiënten om bij een nieuw verdacht plekje naar de huisarts te gaan voor beoordeling. De huisarts besluit vervolgens of doorverwijzing naar de dermatoloog noodzakelijk is.
• Indien de plek niet goed door de patiënt zelf te beoordelen is, bijvoorbeeld op de rug of achter het oor of op de genitaliën, dan een nacontrole schema afspreken van 1 x per jaar gedurende 3 jaar
M. Bowen multipel • Bij multipele m. Bowen alle plekken behandelen en daarna 1 x per jaar gedurende 3 jaar nacontroleren. Doen zich in deze 3 jaar periode geen nieuwe plekken meer voor dan kan de patiënt uit de controle ontslagen worden.
Plaveiselcel carcinoom
Laag risico (Stadium I)
• 1 keer per 6 maanden gedurende de eerste 2 jaar
• 1 keer per jaar gedurende het derde, vierde en vijfde jaar
Plaveiselcel carcinoom
Hoog risico (Stadium II en hoger)
• 1 keer per 3 maanden gedurende het eerste jaar
• 1 keer per 4 maanden gedurende het tweede jaar
• 1 keer per 6 maanden gedurende het derde jaar
• 1 keer per jaar gedurende het vierde en vijfde jaar
Dysplastische naevi • Minder dan vijf dysplastische naevi, geen melanoom (gehad), geen melanoom in familie: geen controle nodig
• Vijf of meer dysplastische naevi: advies 1 x per jaar te controleren, levenslang
FAMMM syndroom • Advies minimaal 1 x per jaar te controleren, levenslang
Melanoom
Breslow-dikte tot en met 1 mm
• Controle na 1 maand. Controleer litteken en omgeving, inspecteer gehele huid, palpeer lymfeklieren. Bespreek vragen patiënt.
• Daarna ontslag uit controle indien de patiënt in staat wordt geacht zelf de huid te kunnen controleren
• Patiënten die dat niet zelf kunnen controleren 2 keer per jaar gedurende 3 jaar
• Instructie / uitleg aan patiënt: vaste controle is overbodig, maak wel zelf op korte termijn een afspraak bij huisarts of dermatoloog bij nieuwe moedervlekken / veranderingen in bestaande moedervlekken / gezwollen lymfekliertjes
Melanoom
Breslow-dikte meer dan 1 mm
• 1e jaar: 1 keer per 3 maanden controle
• 2e jaar: 1 keer per 6 maanden controle
• 3e tot en met 5e jaar: 1 keer per jaar controle
Aanvullend onderzoek op indicatie
Melanoma in situ Geen nacontrole nodig
M. Dubreuilh (lentigo maligna) Geen nacontrole nodig. Lentigo maligna melanoma: zie onder melanoom.
Maligne cutane lymfomen Schema 2 (intensief controleschema)
Xeroderma pigmentosum • Controles minimaal 2 x per jaar. Levenslang controleren.
• Bij maligniteiten hanteert men de betreffende schema's.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid