MANUELE LYMFEDRAINAGE home ICD10: n.v.t.

Manuele lymfedrainage is een massagetechniek die wordt toegepast bij de behandeling van patiënten met lymfoedeem. Het doel van MLD is om de lymfvasomotoriek te stimuleren en om een betere reabsorptie van interstitieel vocht te bewerkstelligen (zonder gelijktijdig een verhoging van de filtratie te veroorzaken). Een bijkomend feit is dat, met behulp van MLD, het lymfestysteem in staat is om nieuwe lymfevaatjes te creëren. We noemen dit fenomeen sprouting.

De massagetechniek van MLD kenmerkt zich door langzame cirkelvormige in- en uitsluipende bewegingen waarbij de hand en de vingers min of meer passief blijven. Elke greep bestaat uit een vloeiende druk toe- en afname. Tijdens de MLD worden er verschillende grepen toegepast zoals de duimcirkels, de vingerscirkels, de dwarsgreep, de gelijkgerichte en tegengestelde duim-handcirkels. Daarnaast bestaan er binnen de MLD nog twee specifieke grepen, namelijk; de oedeemgreep en de fibrosegreep. Oedeemgrepen worden toegepast als het lymfoedeem verplaatsbaar is. We spreken dan van pitting oedeem (eiwitrijk oedeem). De greep wordt zeer langzaam uitgevoerd waarbij er eerst druk wordt gegeven in de diepte om vervolgens het lymfoedeem te verschuiven naar boven.
Wanneer lymfoedeem al lange tijd bestaat, is de kans aanwezig dat er weefselverhardingen (fibrose) in de huid ontstaan. Door middel van fibrosegrepen kunnen deze weefselverhardingen weer soepel gemaakt worden. Ook bij deze greep is het uitvoertempo zeer langzaam en wordt de huid als het ware gekneed.

Manuele lymfedrainage valt onder de oedeemtherapie. Oedeemtherapie wordt ingezet bij de behandeling van (lymfe) oedeem en bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: MLD, ambulante compressietherapie, pressotherapie, lymftaping, wondverzorging, therapeutische elastische kousen, ademhalings-, en bewegingsoefeningen en het geven van adviezen/leefregels.
Al deze behandelingen worden door diverse disciplines uitgevoerd waardoor het voor de patiënt niet altijd duidelijk is welk zorgaanbod er geboden wordt. De huidtherapeut is de enige paramedicus die opgeleid is om alle onderdelen van de oedeemtherapie uit te voeren.


Auteur(s):
Ch. van Renen. Huidtherapeut, Dr. Tadlea SkinCare Center, Heerhugowaard.

31-05-2023 (CVR) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid