AJCC STAGERING MELANOOM 2012-2017 home ICD10: C43.9

De stagering van melanoom volgt het TNM systeem, maar ook de dikte in mm (Breslow-dikte) is van belang. De prognose is sterk afhankelijk van de Breslow-dikte. In de Nederlandse richtlijn wordt geadviseerd om de AJCC (American Joint Committee on Cancer) indeling te volgen. In de periode 2012-2017 was het in de AJCC classificatie gebruikelijk dat bij dunne melanomen (≤ 1 mm) de patholoog ook aangeeft of er ulceratie is, en telt of het aantal mitosen < 1 per mm2 is of ≥ 1 per mm2.

De AJCC indeling is in 2017 veranderd. Het criterium mitosen is er uit gehaald en er is een nieuwe indeling gekomen in in T1a: <0.8 mm (dus exclusief 0.8 zelf) en T1b: 0.8-1.0 (incl 0.8 mm en incl 1.0 mm). Deze nieuwe indeling zou een betere inschatting van de prognose geven. Het betekent ook dat de bestaande grafieken die de overleving per stadium weergeven achterhaald zijn en op termijn zullen worden vervangen door nieuwe grafieken. Zie verder onder melanoom.

TNM classificatie melanoom 2012-2017:
T tumordikte (mm) ulceratie/mitosen
Tis n.v.t. n.v.t.
T1 ≤ 1.0 a: Zonder ulceratie en mitosen < 1/mm2
b: Met ulceratie of mitosen ≥ 1/mm2
T2 >1.0-2.0 a: Zonder ulceratie
b: Met ulceratie
T3 2.0-4.0 a: Zonder ulceratie
b: Met ulceratie
T4 ≥ 4.0 a: Zonder ulceratie
b: Met ulceratie
N Aantal kliermetastasen Mate van aantasting van de lymfklier
N0 0 n.v.t.
N1 1 a: Micrometastase
b: Macrometastase
N2 2-3 a: Micrometastase
b: Macrometastase
c: In transit metastasen of satellieten
zonder aangedane lymfklieren
N3 4 of meer aangedane klieren,
of conglomeraat van
klier-metastasen of in-transit
metastasen en / of satellieten
met aangedane klieren
M Lokatie van de metastasen Serum LDH
M0 Geen metastasen op afstand n.v.t.
M1a Huid-, subcutane of
kliermetastasen op afstand
Normaal
M1b Long metastasen Normaal
M1c Alle andere viscerale
metastasen of elke vorm van
metastasering op afstand
Normaal
verhoogd

Micrometastasen: gediagnostiseerd na schildwachtklierprocedure of electieve klierdissectie.
Macrometastasen: gedefinieerd als klinisch detecteerbare lymfkliermetastasen (histologisch bevestigd).

Pathologische stadiëring volgens AJCC en TNM:
AJCC T N M
0 Tis N0 M0
IA T1a N0 M0
IB T1b
T2a
N0
N0
M0
M0
IIA T2b
T3a
N0
N0
M0
M0
IIB T3b
T4a
N0
N0
M0
M0
IIC T4b N0 M0
IIIA T1-4a
T1-4a
N1a
N2a
M0
M0
IIIB T1-4b
T1-4b
T1-4a
T1-4a
T1-4a
N1a
N2a
N1b
N2b
N2c
M0
M0
M0
M0
M0
IIIC T1-4b
T1-4b
T1-4b
Alle T
N1b
N2b
N2c
N3
M0
M0
M0
M0
IV Alle T Alle N M1


melanoom survival melanoom survival


Referenties
1. Werkgroep melanoom. Landelijke richtlijn melanoom 2.1 (2016). Zie voor de laatste versie de richtlijn melanoom op www.oncoline.nl.
2. Recente en vorige versies richtlijn melanoom: 2005, 2012, 2016, 2019.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

20-03-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 C43.9 Maligne melanoom van huid, niet gespecificeerd
ICD10 C43.9 Malignant melanoma of skin, unspecified
SNOMED 93655004 Malignant melanoma of skin
DBC 14 Maligne dermatosen