METASTASEN VAN ANDERE TUMOREN NAAR DE HUID home ICD10: C79.2

Vele tumoren kunnen metastaseren naar de huid. De cutane metastasen kunnen verschijnen bij een al bekende tumor, maar ook de eerste manifestatie zijn terwijl de primaire tumor nog niet ontdekt is. Onderscheiden worden metastasen van huidtumoren zoals het melanoom en het plaveiselcelcarcinoom, en cutane metastasen van tumoren elders in het lichaam. De meest voorkomende tumoren die metastaseren naar de huid zijn mammacarcinoom, longcarcinoom, coloncarcinoom, ovariumcarcinoom, en lymfomen. De meeste metastasen zijn subcutane nodi, soms aan de oppervlakte verschijnend, soms ulcererend. Een bijzondere vorm is de erythemateuze vorm die zich via de lymfbanen verspreid (lymfangitis carcinomatosa). Soms ontstaan verlittekende gebieden of bullae / erosies.

Metastase van een longcarcinoom naar de huid Metastase van een longcarcinoom naar de huid
metastase longcarcinoom metastase longcarcinoom

Metastase van een galblaascarcinoom naar de huid Metastase van een melanoom naar de huid
metastase longcarcinoom metastase longcarcinoom


Diagnostiek:
Biopt; tenzij er geen twijfel is aan de diagnose (bijvoorbeeld als de diagnose kanker met metastasen al gesteld is). Histologisch is vaak vast te stellen of een tumor uitgaat van de epidermis of een metastase is, en met aanvullende kleuringen kan vaak ook de aard van de primaire tumor worden bepaald.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

31-12-2014 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter