PERSISTENT SUPRAVENOUS ERYTHEMATOUS ERUPTION (PSEE) home ICD10: Y43.1

Persistent supravenous erythematous eruption is een zeldzame lokale bijwerking van chemotherapie. Het is een grillige rode of roodbruine verkleuring van de huid boven de venen van vooral de armen. Het ontstaat na intraveneuze toediening van cytostatica, vooral van 5-fluorouracil. Het ontstaat door directe schade van het chemotherapeuticum, niet door tromboflebitis of door extravasatie.

Histologie: vacuolaire veranderingen van de basale celllaag, necrotische keratinocyten, en pigment incontinentie en een perivasculair lymfocytair infiltraat in de dermis.


Referenties
1. Rao R, Balachandran C. Serpentine supravenous pigmentation. A rare vasculo-cutaneous effect induced by systemic 5-fluorouracil. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2010;76:714-715.
2. Pujol RM, Rocamora V, Lopez-Pousa A, Taberner R, Alomar A. Persistent supravenous erythematous eruption: a rare local complication of intravenous 5-fluorouracil therapy. J Am Acad Dermatol 1998;39:839-842.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 Y43.1 Bijwerking van cytostatica: 5-fluorouracil
ICD10 Y43.1 Adverse effect of antineoplastic antimetabolites: 5-fluorouracil
SNOMED 292234002 Fluorouracil adverse reaction
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 Y69 Mislukte chirurgische of medische ingreep, niet gespecificeerd
ICD10 Y69 Unspecified misadventure during surgical and medical care
SNOMED 116224001 Complication of procedure
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven