PROVOCATIE TEST GENEESMIDDELEN ORAAL OF INTRAVENEUS home ICD10: n.v.t.

Bij een geneesmiddelenallergie is soms de enige manier om dit vast te stellen een provocatie test.
Bij verdenking op een IgE mechanisme is dit niet zonder risico. De ruimte waarin het gebeurd moet geschikt zijn voor provocatie proeven.

Eisen aan de ruimte:
- Zuurstof aansluiting
- Telefoon
- Bewaking, minimaal pols en tensie monitoring
- Ruim genoeg rond het bed / brancard voor een reanimatie
- reanimatie team moet bekend zijn met de locatie en hoe er te komen
- personeel bekend met anafylactische shock-protocol en getraind in reanimatie
- shock-protocol hangt op een zichtbare plek
- telefoonnummer reanimatieteam bekend en op een zichtbare plek
- shock-box met alle direct nodige middelen aanwezig en middelen niet verlopen
- crashcar in de nabijheid conform richtlijnen ziekenhuis

Zie verder onder anafylactische shock.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

15-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid