PSEUDOMONILETHRIX home ICD10: Q84.1

Pseudomonilethrix is een zeldzame autosomaal dominante afwijking aan de haren waarbij ellipsvormige verdikkingen ontstaan in de haren, lijkend op monilethrix. In de verdikkingen is het haar gespleten (pili bifurcati). De haren op de hoofdhuid en vaak ook elders zijn dun, spaarzaam en kwetsbaar (hypotrichosis). Het syndroom is voor het eerst beschreven in 1973 door Bentley-Phillips en Bayles. Het kan de hele hoofdhuid aandoen of alleen de occipitale regio. Het begint vaak al in de eerste levensmaanden, soms later.

Er worden 3 vormen onderscheiden:
- type I, familiar pseudomonilethrix of Bentley-Phillips (autosomaal dominant)
- type II, acquired pseudomonilethrix in dysplastic disorders with hair fragility
- type III iatrogenic pseudomonilethrix.

Er zijn artikelen waarin wordt gesteld dat pseudomonilthrix niet bestaat, dat het een artefact is, ontstaan door haren onder een microscoopglaasje te pletten. Als daarbij haren elkaar kruisen ontstaat een deuk.

Diagnostiek:
De diagnose kan worden gesteld door de haren te bekijken onder de microscoop. Daarbij zijn de ellipitische verdikkingen zichtbaar. De belangrijkste DD is met monilethrix. Bij monilethrix is er dun haar en pleksgewijze alopecia, en vaak ook gebieden met keratosis pilaris. Ook ontbreken de ellipsvormige verdikkingen bij monilethrix, bij monilethrix zijn er segmenten waar de haren juist dunner zijn, in een geleidelijk verloop van dun naar dik.

Pseudomonilethrix
pseudomonilethrix


Therapie:
Er is geen behandeling. Voorzichtig omgaan met het haar bij kammen of borstelen.


Referenties
1. Bentley-Phillips B, Bayles MA. A previously undescribed hereditary hair anomaly pseudo-monilethrix. Br J Dermatol 1973;89:159-167.
2. Camacho-Martinez F, Ferrando J. Hair shaft dysplasias. Int J Dermatol 1988; 27:71-80.
3. Ferrando J, Fontarnau R, Haussman G. Is pseudomonilethrix an artifact? Int J Dermatol 1990;29:380-381.
4. Rogers M. Hair shaft abnormalities: Part II. Australas J Dermatol 1996;37:1-11.
5. Sotiriou E, Sotiriadis D. Monilethrix. Eur J Pediatr Dermatol 2002;12:101-104.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

19-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 Q84.1 Congenitale morfologische stoornissen van haar, niet elders geclassificeerd: pseudomonilethrix
ICD10 Q84.1 Congenital morphological disturbances of hair, not elsewhere classified: pseudomonilethrix (beaded hair)
SNOMED 254229006 Pseudomonilethrix
SNOMED 69488000 Beaded hair
DBC 12 Haar- en nagelafwijkingen