PUSTULOSIShome ICD10: L08.0

Met pustulosis wordt bedoeld een huidaandoening bestaande uit meerdere pustels. Een pustel of puist is een kleine (< 1 cm), zichtbare, met purulent vocht of pus gevulde holte in de huid. Een pustel kan folliculair zijn en niet-folliculair, steriel of niet-steriel, solitair of multipel. Zie voor de DD van folliculaire pustels onder de efflorescenties (pustula) en onder folliculitis. Zie ook onder pustels en vesiculopustels bij neonaten. Voorbeelden van steriele pustels zijn pustulosis palmoplantaris, psoriasis pustulosa generalisata, pustuleuze toxicodermie, AGEP. Voorbeelden van niet-steriele pustels zijn S. aureus folliculitis, Pseudomonas folliculitis (besmette whirlpool, whirlpool dermatitis), Pityrosporon folliculitis.

Pustulosis palmoplantarisPustulosis palmoplantarisPustulosis palmoplantaris
pustulosis palmoplantarispustulosis palmoplantarispustulosis palmoplantaris


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

25-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nlW3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 L08.0 Pyodermie: pustulosis
ICD10 L08.0 Pyoderma: pustulosis
SNOMED 164354007 Pustules
DBC 4 Dermatosen door micro-organismen