PAPULAR PURPURIC GLOVES AND SOCKS SYNDROME home ICD10: geen

Het papular purpuric gloves and socks syndrome (PPGSS) is een reactief beeld bestaande uit erythemateuze plaques, deels urticarieel (oedeem), en met een niet wegdrukbare component in de vorm van petechiën of purpura. Het is gelokaliseerd aan de handen en voeten, in een handschoenen / sokken distributie. Soms ook op de wangen, ellebogen, knieën, binnenkant dijen, of de billen.
Ook op de slijmvliezen kunnen purpura, vesiculopustels of erosies aanwezig zijn. De klachten zijn pijn, jeuk of branderigheid ter plaatse en soms systemische verschijnselen zoals koorts, vermoeidheid, artralgie en lymfadenopathie.

Het is een urticariële vasculitis / vasculitis achtige reactie op een virale infectie, meestal parvovirus B19 (erythema infectiosum). Ook bij andere virale infecties (CMV, mazelen, Coxsackie B6, EBV, rode hond, HHV6, HHV7, HBV).

Papular purpuric gloves and socks syndrome Papular purpuric gloves and socks syndrome
PPGSS PPGSS

Papular purpuric gloves and socks syndrome Papular purpuric gloves and socks syndrome
PPGSS PPGSS


DD: leukocytoclastische vasculitis nno, meningococceninfectie, Henoch-Schönlein purpura.

Therapie:
Expectatief beleid, gaat vanzelf over.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

18-08-2012 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter