POST-STREPTOCOCCAL DESQUAMATION / POST STREPTOKOKKEN VERVELLING home ICD10: A38.

Enkele weken na een doorgemaakte infectie met de beta-hemolytische streptokok (Streptococcus pyogenes, Groep A streptokok) kan een lamellaire vervelling ontstaan aan de handpalmen en/of de voetzolen. De handpalmen zijn meestal ook lichtrood, en de huid is aan het vervellen. Soortgelijke vervelling kan ook optreden na het Kawasaki syndroom. Mogelijk kan het ook na andere infecties optreden zoals virale luchtweginfecties of als niet specifiek verschijnsel na een koortsende ziekte. Ook in de nagels kan een spoor achterblijven van een streptococceninfectie (voorbeeld onychomadesis of horizontale bandjes in de nagels (Beau's lines) na roodvonk).

Vervelling na streptokokken infectie Vervelling na streptokokken infectie Vervelling na streptokokken infectie
vervelling handpalmen vervelling voeten vervelling voeten

Vervelling na een onbekende infectie Vervelling na een onbekende infectie Vervelling na streptokokken infectie
vervelling handpalmen vervelling handpalmen vervelling handpalmen


DD: erythema palmare, acraal erytheem bij chemotherapie (palmar erythrodysesthesie syndrome), eczema manuum et pedum, pompholyx, dyshidrosis lamellosa sicca, papular and purpuric gloves and socks syndrome, acral peeling skin syndrome, Kawasaki syndroom.

Diagnostiek:
De diagnose is te stellen op het klinisch beeld en op de anamnese: in de afgelopen 2-4 weken is er een mogelijke infectie met streptococcen geweest, bijvoorbeeld een keelontsteking na een luchtweg infectie (een periode met keelpijn of koorts), of een wondinfectie. Het is mogelijk om een doorgemaakte streptococcen infectie aan te tonen door het bepalen van anti-DNAse B en de antistreptolysine titer.

Therapie:
Expectatief beleid, gaat vanzelf over. Het is een laat verschijnsel na een doorgemaakte infectie die al op zijn retour is.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

31-12-2012 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter