VERKRACHTING home ICD10: T74.2

Op de SOA poli komen soms vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van verkrachting / sexueel geweld. Probeer in die situatie zomogelijk een vrouwelijke arts in te schakelen. Ga na of reeds forensisch-geneeskundig onderzoek heeft plaatsgevonden (registratie verwondingen, kneuzingen, ontmaagding, etc.). Dit is voor eventuele strafzaken van belang. Het SOA onderzoek kan volgens het normale protocol worden verricht, echter bij voorkeur pas na 1 week. Voor het uitsluiten van lues en HIV zijn nog latere controle afspraken nodig.

Vrouwen die het slachtoffer zijn van sexueel geweld kunnen zich ook melden bij het Centrum Seksueel Geweld. Via deze website kan men terecht bij een gespecialiseerd centrum in de regio, waar alle noodzakelijke hulp beschikbaar is: praktische hulp, medische hulp, juridische hulp en psychologische ondersteuning. Deze centra zijn in het hele land te vinden. Zie ook de website www.centrumseksueelgeweld.nl. Er is ook een landelijke telefoonlijn op 0800-0188 (24/7 bereikbaar).

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) biedt dag en nacht hulp aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werken samen om goede zorg te bieden. Er zijn centra door het hele land. Slachtoffers worden opgevangen door een verpleegkundige. Deze hulpverlener blijft het gehele traject bij het slachtoffer en zorgt ervoor dat die niet meerdere keren hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. Een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, politie, maatschappelijk werkers en politie werken samen om de beste zorg te geven. Het team verzorgt zowel medische, juridische en psychologische hulp na seksueel misbruik. De aanwezige politie kan adviseren en helpen bij het doen van aangifte.

Aan slachtoffers van seksueel misbruik worden een aantal dingen geadviseerd om forensisch vervolgonderzoek mogelijk te maken:
- Niet douchen/ jezelf wassen;
- Poets niet je tanden;
- Probeer niet te eten of te drinken;
- Doe niet je kleding in de was;
- Ga niet naar het toilet.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

02-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 T74.2 Seksueel misbruik
ICD10 T74.2 Sexual abuse
SNOMED 213017001 Sexual abuse
DBC 28 Geen dermatologische diagnose