KARAKTERISTIEKEN VAN SYPHILISTESTEN home ICD10: n.v.t.


Karakteristieken van syphylis testen:
Test Antigeen: Antistof: Type reactie: positief na: effect therapie: vals positief:
TPHA T. pallidum sonicaat op erytrocyten anti-treponemaal IgM/IgG haemagglutinatie 3 weken gering zelden
FTA-ABS T. pallidum gefixeerd op objectglaasje anti-treponemaal IgM/IgG immuno-fluorescentie 2 weken gering zeer zelden
VDRL cardiolipine/fosfolipid anti-lipoïdaal IgM/IgG uitvlokking 4 weken sterk soms
19S-IGM-FTA-ABS T. pallidum gefixeerd op objectglaasje anti-treponemaal IgM immuno-fluorescentie 2 weken sterk ?
TPI levende virulente T. pallidum anti-treponemaal IgG immobilisatie 8 weken gering nooit?Relatie tussen ziekteverschijnselen en serologie in verschillende stadia:
Stadium: Ouderdom infectie: Belangrijke verschijnselen: TPHA: VDRL: FTA-ABS: 19S-IgM:
incubatie tijd < 2 weken geen - - - *
primair stadium 2-6 weken ulcus (donkerveld positief) - - - *
+ - + *
+ + + *
secundair stadium 6 weken - 6 mnd exantheem, etc. zie L2 + + + *
vroeg latent < 1 jaar # geen + + + *
laat latent > 1 jaar # geen + + + *
late orgaansyphilis soms na tientallen
jaren
afhankelijk van het
aangetaste orgaan
+ + + *
+ - + *
re-infectie na
adequate therapie
na enkele weken afhankelijk van rest-immuniteit
na vorige infectie
+ + + *
vroeg-congenitale
syphilis
< 1 jaar # exantheem, hepatosplenomegalie;
verder afhankelijk van aangetaste organen
+ + + +
laat-congenitale
syphilis
> 1 jaar #  afhankelijk van aangetaste organen;
stigmata van congenitale syphilis
+ + + *
+ - + *


* Deze test is hier niet geïndiceerd!
# In de oorspronkelijke GHI-tabel werd 2 jaar als grens gehanteerd. Een grens van 1 jaar is de Europese norm, tot 1 jaar na infectie spreken we (Europa) per definitie van lues latens recens, na 1 jaar van lues latens tarda. Ontstaat een primair affekt (ulcus + regionale lymfadenopathie) dan is er sprake van L-I, geneest dit weer dan spreekt men weer van lues latens recens. Zodra aan syphilis te wijten huidafwijkingen ontstaan (vele efflorescenties zijn mogelijk) spreekt men van L-II, bij orgaanlokalisaties van L-III.


Richtlijnen voor de interpretatie van serologie patronen:
TPHA: FTA-ABS: VDRL: Interpretatie:
+ + + (titer > 1:8) onbehandelde vroege syphilis of actieve late orgaansyphilis
+ + + (titer < 1:8) onbehandelde of behandelde vroeg of late syphilis
+ + - onbehandelde late syphilis; behandelde vroege of late syphilis
+ - + aspecifiek reactiepatroon, onderzoek herhalen
+ - - behandelde vroege of late syphilis; of vals-positief (zeldzaam)
- - - geen syphilis


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

02-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid