HIV-INFECTIE

 

Op epidemiologische en klinische gronden zou men eigenlijk bij iedereen met een bewezen SOA ook moeten screenen op HIV-infectie. Omgekeerd is het zinnig om bij een vraag naar HIV-screening ook de complete SOA-screening uit te voeren. Gezien de ethische en emotionele perikelen bij het stellen van de diagnose HIV, is het nog steeds niet overal gebruikelijk om routinematig op HIV te screenen. Wel kan men in individuele gevallen patiënten met risicogedrag (b.v. iemand met recidiverende anogenitale gonorroe) voorlichten over de mogelijke kans op HIV-infectie en de testmogelijkheden. Een ander geval is het als een patiënt zelf om een HIV-screening vraagt. Dit wordt gehonoreerd, mits patiënt daarover heeft nagedacht, en (schriftelijk) toestemming geeft. De uitslag wordt alleen mondeling medegedeeld.

   

    

  

  

31-12-2004 (JRM) -  www.huidziekten.nl

W3C-html-4.01-valid

  

  

  

  

Google Ads