TABEL 1. KARAKTERISTIEKEN VAN SYPHILISTESTEN

 

Test

Antigeen

Antistof 

Type reactie

positief na

effect therapie

vals positief

TPHA

T. pallidum sonicaat op erytrocyten

anti-treponemaal IgM/IgG

haemagglutinatie

3 weken

gering

zelden

FTA-ABS

T. pallidum gefixeerd op objectglaasje

anti-treponemaal IgM/IgG

immuno-fluorescentie

2 weken

gering

zeer zelden

VDRL

cardiolipine/fosfolipid 

antilipoïdaal IgM/IgG

uitvlokking

4 weken

sterk

soms

19S-IGM- FTA-ABS

T. pallidum gefixeerd op objectglaasje

anti-treponemaal IgM

immuno-fluorescentie

2 weken

sterk

?

TPI

levende virulente T. pallidum

anti-treponemaal IgG

immobilisatie

8 weken

gering

nooit?

   

      

 

TABEL 2. RELATIE TUSSEN ZIEKTEVERSCHIJNSELEN EN SEROLOGIE IN VERSCHILLENDE STADIA

 

stadium

ouderdom infectie

belangrijke verschijnselen

TPHA

VDRL

FTA-ABS

19S-IgM

incubatie tijd

< 2 weken

geen

-

-

*

 

primair stadium

2-6 weken

ulcus (donkerveld positief)

-

-

*

-

+

*

+

+

*

secundair stadium

6 weken - 6 mnd

exantheem, etc. zie L2

+

+

*

vroeg latent

< 1 jaar #

geen

+

+

*

laat latent

> 1 jaar #

geen

+

+

*

 

late orgaansyphilis

soms na tientallen 

afhankelijk van het 

+

+

*

jaren

aangetaste orgaan

-

+

*

 

re-infectie na

enkele weken

afhankelijk van rest-

+

+

*

adequate therapie

immuniteitna vorige infectie

 

vroeg-congenitale

< 1 jaar # 

exantheem, hepatospleno-

+

+

syphilis

megalie; verder afhankelijk

van aangetaste organen

 

laat-congenitale

> 1 jaar # 

afhankelijk van aangetaste

+

+

*

syphilis

organen; stigmata van

-

+

*

congenitale syphilis

 

* Deze test is hier niet geïndiceerd!

# In de oorspronkelijke GHI-tabel werd 2 jaar als grens gehanteerd. Een grens van 1 jaar is de Europese norm, tot 1 jaar na infectie spreken we (Europa) per definitie van lues latens recens, na 1 jaar van lues latens tarda. Ontstaat een primair affekt (ulcus + regionale lymfadenopathie) dan is er sprake van L-I, geneest dit weer dan spreekt men weer van lues latens recens. Zodra aan syphilis te wijten huidafwijkingen ontstaan (vele efflorescenties zijn mogelijk) spreekt men van L-II, bij orgaanlokalisaties van L-III.


 

TABEL 3. RICHTLIJNEN VOOR DE INTERPRETATIE VAN SEROLOGIEPATRONEN

 

TPHA

FTA-ABS 

VDRL

Interpretatie:

+

+

+ (titer > 1:8)

onbehandelde vroege syphilis of actieve late orgaansyphilis

+

+

+ (titer < 1:8

onbehandelde of behandelde vroeg of late syphilis

+

+

 -

onbehandelde late syphilis; behandelde vroege of late syphilis

+

 -

+

aspecifiek reactiepatroon, onderzoek herhalen

+

 -

 -

behandelde vroege of late syphilis; of vals-positief (zeldzaam)

 -

 -

 -

geen syphilis

   

    

  

  

31-12-2004 (JRM) -  www.huidziekten.nl

W3C-html-4.01-valid

  

  

  

  

Google Ads