STRETCHERS SCROTUM home ICD10: geen

Ragozinni publiceerde in maar liefst het New England J of Medicine de aandoening stretcher's scrotum: pijnlijke zwelling + roodheid scrotum door een hematoom in het scrotum ontstaan t.g.v. fitness (stretching) oefeningen.

Therapie: niet meer doen.


Referenties
1. Ragozinni MW. Stretcher's scrotum. New Engl J Med 1993;328:815.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

31-12-2004 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter