SUBCUTANE NODULUS home ICD10: R22.9

Een nodulus subcutaneous is een synoniem voor een dermatofibroom. In andere zin is de term subcutane nodus een beschrijvende term voor een circumscripte palpabele weerstand (solide) onder de huid (subcutis). Zie ook onder efflorescentieleer. In het Engels is de term subcutaneous nodule, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen nodus (circumscripte palpabele verhevenheid (meestal solide) in de huid (epidermis, dermis) of onder de huid (subcutis) > 1 cm) en nodulus (circumscripte palpabele verhevenheid (meestal solide) in de huid (epidermis, dermis) of onder de huid (subcutis) < 1 cm).

DD: dermatofibroom, atheroomcyste, lipoom, neurinoom, neurilemmoom, angiolipoom, angioleiomyoom, ganglion, lymfklier, steatocystoma, inclusiecyste, e.v.a.

Dermatofibroma
dermatofibroma


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

03-05-2022 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 D23.9 Overige benigne neoplasma van huid, niet gespecificeerd: dermatofibroom
ICD10 D23.9 Other benign neoplasms of skin, unspecified: dermatofibroma
SNOMED 427186000 Dermatofibroma
DBC 3 spacer Benigne tumoren

ICD10 R22.9 Gelokaliseerde zwelling, massa en knobbel, niet gespecificeerd: subcutane nodulus
ICD10 R22.9 Localized swelling, mass and lump, unspecified: subcutaneous nodule
SNOMED 95325000 Subcutaneous nodule
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven