SUBCUTANE NODULUS home ICD10: D23.9

Een nodulus subcutaneous is een synoniem voor een dermatofibroom. In andere zin is de term subcutane nodus een beschrijvende term voor een circumscripte palpabele weerstand (solide) onder de huid (subcutis). Zie ook onder efflorescentieleer.

DD: dermatofibroom, atheroomcyste, lipoom, neurinoom, neurilemmoom, angiolipoom, angioleiomyoom, ganglion, lymfklier, steatocystoma, inclusiecyste, e.v.a.

Dermatofibroma
dermatofibroma


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, AMC, Amsterdam.

30-04-2017 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validweb counter