SCID (SEVERE COMBINED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME)home ICD10: D81

Severe Combined Immune Deficiency syndrome (SCID) is een verzamelnaam voor een heterogene groep erfelijke, aangeboren afwijkingen van het immuunsysteem. Kinderen geboren met SCID zijn ernstig immuungecompromitteerd, doordat zowel de humorale (B-cel gemedieerde) als cellulaire (T-cel gemedieerde) immuniteit ernstig gestoord is. Er zijn ook vormen van SCID waarbij alleen de T-celfunctie verstoord is en er in principe normale B-cellen zijn. Zonder stimulatie door T-helpercellen, een subgroep van T-cellen, kunnen B-cellen echter niet functioneren, zodat bij ernstige verstoring van de T-celfunctie ook de B-cellen niet functioneren. Ongeveer 50-70% van de patiënten met SCID hebben wel natural killer cellen, een derde soort lymfocyten. Deze NK-cellen bieden nog enige bescherming tegen bacteriële en virale infecties, zodat in deze patiënten het ziektebeeld in de regel minder ernstig verloopt.

Klinisch beeld:
Chronische diarree, oorontstekingen, terugkomende longontstekingen en candidiasis zijn vaak voorkomende infecties bij deze patiëntjes. Baby's met deze genetische afwijking sterven, als ze onbehandeld blijven, meestal binnen één jaar aan ernstige, terugkomende infecties. Bij SCID komen tal van huidinfecties voor, met schimmels, bacteriën en virussen.

X-gebonden severe combined immunodeficiency
De meeste gevallen van SCID hebben als oorzaak een mutatie in het gen dat codeert voor common gamma chain (γc), een eiwit dat gedeeld wordt door de receptoren voor interleukines IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 en IL-21. Deze interleukines en hun receptoren zorgen voor de ontwikkeling en differentiatie van T- en B-cellen. Omdat de common gamma chain gebruikt wordt door vele interleukine-receptoren, veroorzaken mutaties, die resulteren in een niet-functionele common gamma chain, tot een groot aantal defecten in de signalering van de interleukines. Als resultaat kan het immuunsysteem zich niet ontwikkelen en kan het niet functioneren door een laag aantal of afwezige T-cellen en NK-cellen, en niet-functionele B-cellen.
De common gamma chain is gecodeerd door het gen IL-2 receptor gamma, of IL-2Rγ, wat op het X-chromosoom ligt. Daarom immunodeficiëntie, veroorzaakt door een mutatie op het IL-2Rγ-gen is een X-gebonden SCID. De aandoening wordt X-gebonden recessief overgeërfd.

Adenosine deaminase deficiëntie
De op de tweede plaats meest voorkomende vorm van SCID wordt veroorzaakt door een defect enzym adenosine deaminase (ADA), wat nodig is voor de afbraak van purines. De afwezigheid van ADA veroorzaakt een opstapeling van dATP. Deze metaboliet zorgt voor een inhibitie van de activiteit van ribonucleotide difosfaat reductase, het enzym dat ribonucleotides afbreekt tot deoxyribonucleotides. De effectiviteit van het immuunsysteem hangt af van lymfocyt proliferatie en dNTP-synthese. Zonder functionerend ribonucleotide reductase wordt de proliferatie van lymfocyten geïhibeerd en de effectiviteit van het immuunsysteem neemt af.

Omenn syndroom
Voor het aanmaken van immunoglobulines zijn recombinase enzymen nodig, die gecodeerd worden door Recombinatie Activatie Genen RAG-1 en RAG-2. Deze enzymen zijn nodig bij het eerste stadium van V(D)J recombinatie, het proces waarbij segmenten van het DNA van een B-cel of T-cel herschikt worden om een nieuwe T-cel- of B-cel receptor (en bij B-cellen, een 'template' voor antilichamen) te maken. Mutaties in de RAG-1 of RAG-2 genen verhinderen V(D)J recombinatie, wat SCID veroorzaakt.

JAK3
Janus kinase-3 (JAK3) is een enzym dat de transductie 'downstream' van het γc signaal medieert. Een mutatie in het gen veroorzaakt SCID.

Artemis/DCLRE1C
Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van het gen Artemis. Zonder dit gen kunnen kinderen geen DNA repareren of afweercellen ontwikkelen.


Referenties
1.Wikipedia


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nlW3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 D81.0 Severe combined immunodeficiency [SCID] met reticulaire dysgenesis
ICD10 D81.0 Severe combined immunodeficiency [SCID] with reticular dysgenesis
SNOMED 190996002 Severe combined immunodeficiency with reticular dysgenesis
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 D81.1 Severe combined immunodeficiency [SCID] met laag aantal T en B cellen
ICD10 D81.1 Severe combined immunodeficiency [SCID] with low T- and B-cell numbers
SNOMED 190997006 Severe combined immunodeficiency with low T- and B-cell numbers
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 D81.2 Severe combined immunodeficiency' [SCID] met lage of normale aantallen B-cellen
ICD10 D81.2 Severe combined immunodeficiency [SCID] with low or normal B-cell numbers
SNOMED 190998001 Severe combined immunodeficiency with low or normal B-cell numbers
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 D81.3 Adenosine deaminase [ADA] deficiëntie
ICD10 D81.3 Adenosine deaminase [ADA] deficiency
SNOMED 36980009 Severe combined immunodeficiency due to absent adenosine deaminase
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 D81.4 Nezelof syndroom
ICD10 D81.4 Nezelof syndrome
SNOMED 55602000 Nezelof's syndrome
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 D81.5 Purine nucleoside phosphorylase [PNP] deficiëntie
ICD10 D81.5 Purine nucleoside phosphorylase [PNP] deficiency
SNOMED 60743005 Purine-nucleoside phosphorylase deficiency
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 D81.6 Major histocompatibility complex class I deficiëntie
ICD10 D81.6 Major histocompatibility complex class I deficiency
SNOMED 191001007 Major histocompatibility complex class I deficiency
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 D81.7 Major histocompatibility complex class II deficiëntie
ICD10 D81.7 Major histocompatibility complex class II deficiency
SNOMED 191002000 Major histocompatibility complex class II deficiency
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 D81.8 Overige gecombineerde immunodeficiëntie syndromen
ICD10 D81.8 Other combined immunodeficiencies
SNOMED 31323000 Severe combined immunodeficiency disease
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 D81.8 Overige gecombineerde immunodeficiëntie syndromen: OMENN syndrome
ICD10 D81.8 Other combined immunodeficiencies: OMENN syndrome
SNOMED 722067005 Severe combined immunodeficiency with hypereosinophilia
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven

ICD10 D81.9 Gecombineerde immunodeficiëntie syndromen, niet gespecificeerd
ICD10 D81.9 Combined immunodeficiency, unspecified
SNOMED 31323000 Severe combined immunodeficiency disease
DBC 27 spacer Diagnose niet nader omschreven