SILICONEN GRANULOOM (SILICONOMA) home ICD10: Y82

Een siliconoma (siliconen granuloma) is een granulomateuze ontsteking rond siliconen die zijn ingespoten in de huid of die lekken uit borstprothesen bij borstvergroting. Het is zeer moeilijk te behandelen. Siliconen worden niet alleen gebruikt in borstimplantaten maar ook ingespoten in het gelaat, in rimpels en plooien, lippen, maar ook in de billen (m.n. in Brazilië) en zelfs in de labia, penis en biceps. De siliconen hebben de neiging om uit te zakken naar beneden en kunnen een heftige ontstekingsreactie veroorzaken inclusief ulceraties. Siliconen ingespoten in de billen kunnen worden aangetroffen in granulomen in de onderbenen. Siliconen die lekken uit borstprothesen zijn ook in verband gebracht met het ontstaan van sclerodermie, ook al wordt dat door de fabrikanten hevig ontkend.

Siliconengranulomen zijn zeer moeilijk te behandelen. Soms kan het materiaal nog worden geëxcideerd, maar meestal heeft het zich al verspreid en is het niet meer klinisch goed afgrensbaar en moeilijk te verwijderen met chirurgie of laser. Soms moeten complete borsten, bilpartijen, oogleden en stukken wang of lip worden geëxcideerd. De ontsteking kan worden geremd met intralesionale of systemische corticosteroïden, maar daar zijn bijwerkingen aan verbonden. Ook anti-inflammatoire antibiotica zoals minocycline worden genoemd en er is een case report over succesvolle behandeling met isotretinoïne.

Granulomateuze reactie op fillers
granulomateuze reactie


DD: necrobiosis lipoidica, granuloma annulare, sarcoïdose, atypische mycobacteriën, andere granulomateuze ontstekingen.

R/ corticosteroïden intralesionaal (Kenacort A10).
R/ prednisolon 20-60 mg dd.
R/ minocycline 1 dd 50-100 mg.
R/ isotretinoïne 1 dd 20 mg.


Referenties
1. Jansen T, Kossmann E, Plewig G. Siliconoma. An interdisciplinary problem. Hautarzt 1993;44(10):636-643.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 Y82 Overige en niet gespecificeerde medical devices geassocieerd met bijwerkingen: reactie op siliconen
ICD10 Y82 Other and unspecified medical devices associated with adverse incidents: silicone adverse reaction
SNOMED 292787003 Silicone adverse reaction
DBC 27 Diagnose niet nader omschreven