LARVA CURRENS (STRONGYLOIDES STERCORALIS) home ICD10: B78.1

Larva currens (racing larva) is een jeukende huidaandoening veroorzaakt door infectie met Strongyloides stercoralis. Het wordt veroorzaakt door migratie van Strongyloides larven door de dermis. Het is een urticariële eruptie, jeukend, verheven. De snelheid van de uitbreiding is veel sneller dan bij larva cutanea migrans (creeping eruption) veroorzaakt door Ancylostoma braziliensis (hookworm, mijnworm) of dierlijke strongyloides soorten. Bij creeping eruption ziet men langzaam uitbreidende oppervlakkige grillige strepen in een bizar patroon, daar waar de Ancylostoma heeft rondgekropen. Ancylostoma kan niet penetreren bij de mens, Strongyloides wel.

Larva currens Larva currens
larva currens larva currens

Larva currens Creeping eruption
larva currens larva cutanea migrans


Strongyloides stercoralis is een nematode (rondworm) die wereldwijd voorkomt in de tropen, vooral in regio's met slechte sanitaire voorzieningen. Het komt in Nederland alleen voor als importziekte bij reizigers uit Zuidoost-Azië (o.a. Indonesië, Cambodja, Laos, Thailand en Birma), Zuid- en Midden-Amerika (o.a. Suriname) en Afrika. Vaak hebben besmette personen ook andere worminfecties. De volwassen worm is ca 3 mm lang, de larven ongeveer 0.3 mm. Infectie vindt plaats via contact met besmette grond, waarbij op blote voeten rondlopen al genoeg is. De larven dringen via de huid binnen, dit kan al jeuk veroorzaken (ground itch). Via de bloedbaan komen de larven in de longen, alwaar ze worden opgehoest en door inslikken in de darm terecht komen. In de dunne darm groeien de larven uit tot volwassen wormen, die eieren produceren waaruit zich larven ontwikkelen. De larven verlaten de darm met de feces en kunnen zo via de grond anderen infecteren. Een deel van de larven blijft in de gastheer, komt via de wand van het colon of de perianale huid opnieuw binnen en veroorzaakt een nieuwe infectieuze cirkel. Deze endogene auto-infectie leidt tot levenslange infectie met strongyloides.

Strongyloides life cycle
Life cycle van Strongyloides stercoralis. Bron: CDC.


Symptomen:
Vaak asymptomatisch of aspecifieke klachten: perianale jeuk, buikpijn, diarree, hoesten, astma-achtige symptomen. Eosinofilie. Larva currens (snel verplaatsende, jeukende urticariële laesies). Bij afweerstoornissen (HIV, immunosuppressiva, met name prednison) kan de infectie ernstig verlopen (hyperinfectie, vele larven in alle organen), soms dodelijk.

Diagnostiek:
Faecesonderzoek: 3 x verse faecesmonsters opsturen. Lab onderzoek naar eosinofilie (Leuko diff, totaal eosinofielen) en Strongyloides serologie. De eosinofilie en de titer dalen 3-6 maanden na succesvolle behandeling. Bij patiënten uit de tropen die prednison moeten gaan gebruiken is het zinvol om Strongyloides serologie te verrichten als screenend onderzoek.

Therapie:
R/ Stromectol (ivermectine) 0.2 mg/kg/dag gedurende 2 opeenvolgende dagen eenmalig. Bij ernstige infectie (hyperinfectie) gedurende 14 dagen.


Referenties
1. Website www.huisarts-migrant.nl.
2. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014 (44th edition).
3. SWAB (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid) www.swab.nl.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-validDiagnosecodes:
ICD10 B78.1 Cutane strongyloidiasis
ICD10 B78.1 Cutaneous strongyloidiasis
SNOMED 240855004 Cutaneous strongyloidiasis
DBC 4 Dermatosen door micro-organismen